Podaci o emitentu

Adresa MAJEVIČKA 97
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks 055 226 700/055 210 304
Web www.elektrobijeljina.com
Email elektrobn@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 21.10.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.091 96 2.187 14,58 5,14 19,72
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,28 0,00 10,28
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 2.094 96 2.190 94,86 5,14 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.10.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MH ERS MP AD TREBINJE 65,00260065,002600
PREF AD BANJA LUKA 10,27554710,275547
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000015,000001
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 1,6644001,664400
LOZINA DAMIR 0,9482040,948204
ALIBABIĆ SAMED 0,7049740,704974
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 0,6756940,675694
HORVAT CIRIL 0,6434600,643460
UNICREDIT BANK D.D.- KASTODI 0,5482220,548222
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 0,5093730,509373

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Marko Mihajlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Trampić izvršni direktor
Dragan Perić izvršni direktor
Dragana Dubajić izvršni direktor
Obren Marković izvršni direktor
Stevan Sandić izvršni direktor
Marko Mihajlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mile Jovanović predsjednik
Slavko Lazić član
Spasoje Blagojević član
Biljana Stajić član
Darko Aleksić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]