Podaci o emitentu

Adresa STEFANA DEČANSKOG 125
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks 055 472 966/055 240 166
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 16.9.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 448 3 451 19,33 0,66 19,99
5%-10% 2 0 2 12,59 0,00 12,59
10%-25% 2 0 2 37,43 0,00 37,43
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 453 3 456 99,34 0,66 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.9.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MIHAJLOVIĆ SVETOZAR 29,99807329,998073
SAVIĆ MILICA 21,52717321,527173
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 15,89806915,898069
PREF AD BANJA LUKA 7,1460517,146051
HALILOVIĆ PAŠAGA 5,4390875,439087
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,5730253,573025
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 3,3306823,330682
ANDRIĆ BRANIMIR 2,5434512,543451
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 1,4942071,494207
AGRO-STAR DOO BIJELJINA 1,2339711,233971

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće je osnovano 1989. godine. Osnovna djelatnost je proivodnja i dorada duvana i promet cigaretama. Poslujemo kao akcionarsko društvo. Naši glavni kupci su fabrike duvana.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Svetozar Mihajlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Pašaga Halilović predsjednik
Tanja Mihajlović član
Ljubomir Klincov član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]