Podaci o emitentu

Adresa VELJKA MLAĐENOVIĆA 7D
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 490 490/051 456 681
Web www.auraosiguranje.com
Email info@auraosiguranje.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 12.5.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1 1 2 0,00 0,02 0,02
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 99,98 0,00 99,98
UKUPNO 2 1 3 99,98 0,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 12.5.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TUNJIĆ ZORAN 99,979048100,000000
GECIĆ BRANISLAV 0,0190480,000000
ALIBABIĆ SAMED 0,0019050,000000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Radenko Vujić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radenko Vujić predsjednik
Milan Mihajilo član
Nikola Vojvodić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata