DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond

Podaci o emitentu

Adresa Vidovdanska 33
78000 Banja Luka
Telefon / Faks 051 491 555/051 491 550
Web www.management-solutions.biz
Email office@management-solutions.biz
Emisije emitenata

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata