Podaci o emitentu

Adresa SVETOG SAVE 81
75400 ZVORNIK
Telefon / Faks 065/463 455/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 90 0 90 17,55 0,00 17,55
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 2 0 2 72,45 0,00 72,45
UKUPNO 93 0 93 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MILOVANOVIĆ DRAGAN 42,43835642,438356
BANJAC JASMINKO 30,01449330,014493
PREF AD BANJA LUKA 10,00002910,000029
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999424,999942
RUDANOVIĆ MILAN 0,5637130,563713
MIHAJLOVIĆ BRANKO 0,4932670,493267
NOVIČIĆ TRIPKO 0,3993390,399339
LUKIĆ BUDIMIR 0,3601540,360154
GAVRIĆ MILOŠ 0,3601540,360154
FILIPOVIĆ BRANKO 0,3601540,360154
BATIĆ MILUTIN 0,3601540,360154
PETROVIĆ MILISAV 0,3601540,360154
AĆIMOVIĆ MILADIN 0,3601540,360154

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Tanacković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Milovanović predsjednik
Pero Savić zamjenik predsjednika
Cvijeta Popović član
Mile Milovanović član
Vukašin Jevtić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Spasan Milošević predsjednik
Jelka Pantić član
Nada Stević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata