DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced

Podaci o emitentu

Adresa Petra Preradovića 21
78000 Banja Luka
Telefon / Faks 051 226 770/051 226 774
Web www.polara-bl.com
Email info@polara-bl.com
Emisije emitenata

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata