Objave

31.5.2022. 15:12 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
4.6.2021. 13:02 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
13.8.2020. 15:06 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Note uz finansijski izvještaj za 2019. godinu
3.6.2019. 13:07 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
29.5.2018. 08:39 Novi segmenti na slobodnom tržištu
1.12.2017. 13:02 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.6.2017. 13:07 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
13.3.2017. 15:57 Privremeno zaustavljanje trgovanja hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili revizorske izvještaje za 2015. godinu
3.3.2017. 08:24 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Finansijski izvještaj za 2016. godinu
9.6.2016. 15:53 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Izvještaj o preuzimanju
10.5.2016. 13:06 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Mišljenje o ponudi za preuzimanje
27.4.2016. 13:36 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Javna ponuda za preuzimanje
26.4.2016. 13:39 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Komisija za hartije od vrijednosti odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje
5.1.2016. 14:10 Veterinarska stanica a.d. Prijedor - Finansijski izvještaj za 2015. godinu
1 2 3 

Ukratko

Veterinarska stanica a.d. Prijedor
Oznaka HOV: VSPD-L1
ISIN:
CFI: ESVUFR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Suspended
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju