Podaci o emitentu

Adresa MILANA VRHOVCA 16
79000 PRIJEDOR
Telefon / Faks 052 231 805/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 110 0 110 16,00 0,00 16,00
5%-10% 2 0 2 13,38 0,00 13,38
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 70,62 0,00 70,62
UKUPNO 114 0 114 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
FLOWER-ECO-DESING DOO PRIJEDOR 43,30593543,305935
BOJIĆ RANKO 27,31500127,315001
TUVIĆ SLAVICA 6,8795626,879562
KONČAR LJILJANA 6,5003776,500377
KOBAS NIKO 0,5447860,544786
RUŽIČIĆ RANKO 0,5447860,544786
LUKIĆ DUŠAN 0,5447860,544786
BOJIĆ MILOSAV 0,5447860,544786
ZEČEVIĆ MILAN 0,5034350,503435
ILIĆ DRAGAN 0,4263890,426389

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata