Objave

6.12.2021. 13:01 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad saziva 6. vanrednu Skupštinu akcionara
25.11.2021. 15:29 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 57 emitenta
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
24.9.2021. 16:02 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 66 emitenta
1.9.2021. 13:44 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
4.6.2021. 09:44 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
17.5.2021. 08:57 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara
15.2.2021. 09:30 KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara
2.12.2020. 13:10 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 65 emitenta
6.11.2020. 13:48 KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Uvrštenje akcija VKNG-R-A na slobodno tržište - tržište akcija
6.11.2020. 13:08 KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu
6.11.2020. 13:08 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Revizorski izvještaj za 2019. godinu
6.11.2020. 13:08 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
30.10.2020. 14:34 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 54 emitenta
22.9.2020. 08:01 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 85 emitenta
1 2 3 4 5 6 

Ukratko

KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad
Oznaka HOV: VKNG-R-A
ISIN: BA100VKNGRA6
CFI: ESVUFR
RIC: VKNG.BJ
FIGI: BBG000BTFL00
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju