Komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Novi Grad

Objave

23.3.2023. 13:18 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 58 emitenata
16.12.2022. 09:30 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 59 emitenata
2.11.2022. 09:30 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 60 emitenata
31.8.2022. 14:46 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 65 emitenata
26.7.2022. 13:41 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Zapisnik sa 18. Skupštine akcionara
26.7.2022. 13:39 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
26.7.2022. 13:38 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Revizorski izvještaj za 2021. godinu
26.7.2022. 13:38 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Finansijski izvještaj za 2021. godinu
31.5.2022. 15:47 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
6.12.2021. 13:01 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad saziva 6. vanrednu Skupštinu akcionara
25.11.2021. 15:29 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 57 emitenta
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
24.9.2021. 16:02 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 66 emitenta
1.9.2021. 13:44 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
4.6.2021. 09:44 KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
1 2 3 4 5 6 7 

Ukratko

KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad
Oznaka HOV: VKNG-R-A
ISIN: BA100VKNGRA6
CFI: ESVUFR
RIC: VKNG.BJ
FIGI: BBG000BTFL00
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj