Podaci o emitentu

Adresa NJEGOŠEVA 4
79220 NOVI GRAD
Telefon / Faks 052 752 163/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 56 0 56 25,00 0,00 25,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 58 0 58 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA NOVI GRAD 64,99993164,999931
PREF AD BANJA LUKA 10,00001010,000010
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999934,999993
SREDIĆ BOŽO 1,1837411,183741
TOMČIĆ VESELIN 1,1660801,166080
KOVAČEVIĆ ZORAN 0,8127240,812724
KOVAČEVIĆ MOMIR 0,8127240,812724
DRLJAČA NEĐELJKO 0,8127240,812724
BUNDALO GOJKO 0,8127240,812724
STUPAR ŽELJKO 0,8127240,812724
DROBAC MILORAD 0,8127240,812724
NINIĆ SLAVENKO 0,8127240,812724

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata