Javno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Pale

Objave

2.11.2022. 09:30 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 60 emitenata
28.9.2022. 09:25 JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Izmjena datuma odrzavanja 9. vanredne Skupštine akcionara
7.9.2022. 15:35 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - prijedlozi odluka 9. vanredne Skupštine akcionara
2.9.2022. 13:32 JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale saziva 9. vanrednu Skupštinu akcionara
31.8.2022. 14:46 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 65 emitenata
17.8.2022. 09:03 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Zapisnik sa 20. Skupštine akcionara
28.7.2022. 13:54 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
22.6.2022. 15:52 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - prijedlozi odluka 20. Skupštine akcionara
22.6.2022. 15:52 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara
22.6.2022. 15:45 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
22.6.2022. 15:45 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Revizorski izvještaj za 2021. godinu
31.5.2022. 14:44 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
25.11.2021. 15:29 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 57 emitenta
24.9.2021. 16:02 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 66 emitenta
20.7.2021. 13:50 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Zapisnik sa 19. Skupštine akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ukratko

Vodovod i kanalizacija JP a.d. Pale
Oznaka HOV: VDPL-R-A
ISIN: BA100VDPLRA6
CFI: ESVUFR
RIC: VDPL.BJ
FIGI: BBG000BTFCS0
Posljednja cijena: 0,89 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 29.12.2009. 12:01:35
Status: Trading