Objave

25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
31.5.2021. 09:15 Projekt a.d. Banja Luka saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara
1.6.2020. 13:21 Projekt a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara
27.5.2019. 13:13 Projekt a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara
28.11.2018. 14:24 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
29.5.2018. 13:22 Projekt a.d. Banja Luka saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara
18.10.2017. 13:01 Projekt a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2016. godinu
24.5.2017. 08:43 Projekt a.d. Banja Luka saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara
15.3.2017. 13:49 Projekt a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2016. godinu
14.3.2017. 13:41 Projekt a.d. Banja Luka - Početak trgovanja nakon dostavljanja revizorskog izvještaja
14.3.2017. 13:41 Projekt a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2015. godinu
13.3.2017. 15:57 Privremeno zaustavljanje trgovanja hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili revizorske izvještaje za 2015. godinu
13.6.2016. 13:16 Projekt a.d. Banja Luka - Mišljenje nezavisnog revizora za FI 2015
10.6.2016. 15:10 Projekt a.d. Banja Luka - Početak trgovanja nakon dostavljanja finansijskih izvještaja
10.6.2016. 14:45 Projekt a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2015. godinu
1 2 3 4 

Ukratko

Projekt a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: PROJ-R-A
ISIN: BA100PROJRA5
CFI: ESVUFR
RIC: PROJ.BJ
FIGI: BBG000RR41Y6
Posljednja cijena: 1,05 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 21.1.2021. 12:01:09
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju