Podaci o emitentu

Adresa Veselina Masleše bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 2.2.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 132 3 135 12,37 0,79 13,16
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 3 0 3 86,84 0,00 86,84
UKUPNO 135 3 138 99,21 0,79 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.2.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĐURIĆ BORKO 29,98040629,980406
VUJATOVIĆ STOJAN 29,42064429,420644
ČIČIĆ MILENKO 27,43965427,439654
BJELAJAC BOJAN 0,8189710,818971
HRELJA NEDELJKO 0,5768750,576875
VRANIĆ RANKO 0,4726530,472653
PARAVAC VLADDO 0,3657390,365739
DABIĆ ĐORĐO 0,3657390,365739
MAN MARA 0,3657390,365739
MATIĆ DRAGAN 0,2744000,274400
RIBIĆ LENJINKO 0,2744000,274400

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Vujatović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Borko Đurić predsjednik
Milenko Čičić član
Stojan Vujatović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Momčilo Komljenović predsjednik
Slobodanka Gvozden član
Velibor Vukojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata