Objave

20.3.2023. 14:10 Naša Banka a.d. Bijeljina – Javna ponuda akcija na berzi
17.3.2023. 14:54 Naša Banka a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2022. godinu - ispravka
28.2.2023. 15:51 Naša Banka a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
27.2.2023. 08:24 Naša Banka a.d. Bijeljina - Javni poziv za upis i uplatu 22. emisije akcija javnom ponudom
30.1.2023. 08:04 Naša Banka a.d. Bijeljina - odluke 1. vanredne Skupštine akcionara
12.1.2023. 13:01 Naša Banka a.d. Bijeljina - prijedlozi odluka 1. vanredne Skupštine akcionara
11.1.2023. 14:19 Naša Banka a.d. Bijeljina saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara
5.1.2023. 13:04 Naša Banka a.d. Bijeljina - Obavještenje o prodaji akcija od strane Monet Broker a.d.
24.11.2022. 15:44 Naša Banka a.d. Bijeljina - Povećanje broja akcija PIBB-R-D
18.11.2022. 13:21 Naša Banka a.d. Bijeljina - Izvještaj o rezultatima 21. emisije akcija
9.11.2022. 13:06 Naša Banka a.d. Bijeljina - Obavještenje o sticanju prioritetnih akcija od strane Monet Broker a.d.
1.11.2022. 14:55 Naša Banka a.d. Bijeljina – Javna ponuda akcija na berzi
10.10.2022. 08:48 Naša Banka a.d. Bijeljina - Javni poziv za upis i uplatu 21. emisije akcija javnom ponudom
25.8.2022. 08:49 IRB Republike Srpske - Prodaja paketa akcija emitenta Naša Banka a.d. Bijeljina
24.8.2022. 13:59 Naša Banka a.d. Bijeljina - odluke 2. Skupštine akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ukratko

Naša Banka a.d. Bijeljina
Oznaka HOV: PIBB-P-A
ISIN: BA100PIBBPA2
CFI: EPNEFR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: 0,66 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 7.11.2022. 12:00:14
Status: Trading