"PRNjAVOR-EKSPRES" akcionarsko društvo za prevoz putnika u drumskom saobraćaju, Prnjavor

Objave

1.6.2022. 09:00 Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
3.6.2021. 15:16 Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
28.11.2018. 14:24 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
15.12.2017. 13:06 Društvo za upravljanje Polara invest - Prodaja akcija iz portfelja AZIF „Jahorina Koin" a.d. Pale i ZAIF „Privrednik invest " a.d. Banjaluka
17.10.2017. 13:16 Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest - Prodaja akcija 8 emitenata
2.10.2017. 15:56 Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest - Prodaja akcija 9 emitenata
19.9.2017. 15:17 Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest - Prodaja akcija 9 emitenata
31.8.2017. 13:01 Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest - Prodaja akcija 5 emitenata
28.7.2017. 13:45 Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest - Prodaja akcija 5 emitenata
12.7.2017. 16:06 Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest - Prodaja akcija 5 emitenata
3.3.2017. 09:03 Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor - Finansijski izvještaj za 2016. godinu
30.11.2016. 15:49 Društvo za upravljanje PREF-om RS, IRB Republike Srpske, Advantis broker a.d. Banja Luka i DUIF-i - Prodaja paketa akcija 31 emitenata
21.10.2016. 14:57 Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor - Revizorski izvještaj za 2015. godinu
1.6.2016. 14:52 Društvo za upravljanje PREF-om RS, IRB Republike Srpske i DUIF-i - Prodaja paketa akcija 16 emitenata
1 2 3 4 

Ukratko

Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor
Oznaka HOV: PEKS-R-A
ISIN: BA100PEKSRA2
CFI: ESVUFR
RIC: PEKS.BJ
FIGI: BBG000RR2347
Posljednja cijena: 0,10 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 19.9.2019. 12:01:53
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju