Podaci o emitentu

Adresa ŽIVOJINA PRERADOVIĆA 2
78430 PRNJAVOR
Telefon / Faks 051 660 620/051 660 620
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 586 1 587 28,15 0,10 28,25
5%-10% 1 0 1 9,06 0,00 9,06
10%-25% 3 0 3 62,69 0,00 62,69
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 590 1 591 99,90 0,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VICANOVIĆ RADOVAN 22,07678622,076786
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 20,94266520,942665
KOMPANIJA DUŠANIĆ 19,67414519,674145
PROIZVODNJA DUŠANIĆ DOO PRNJAVOR 9,0575639,057563
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,6765573,676557
JANJIĆ MARIJANA 1,0280161,028016
ČEREKOVIĆ DESANKA 0,4806480,480648
VASIĆ NEMANJA 0,4571490,457149
MIHALJČIŠIN ANDREJ 0,4194430,419443
ŠIKORA VLADEK 0,3482870,348287

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Kao AD preduzeće egzistira od 2001, godine. Bavi se prevozom putnika u drumskom saobraćaju, tehničkim pregledom i servisom vozila.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata