Objave

25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
30.11.2018. 13:05 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.6.2018. 13:09 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata nad kojim je otvoren postupak stečaja ili likvidacije
1.12.2017. 13:02 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.6.2017. 13:07 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.12.2016. 13:13 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
31.5.2016. 15:32 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.12.2015. 13:16 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
20.7.2015. 13:45 Ključ ŠIK a.d. Čajniče - Zaključen postupak likvidacije
29.5.2015. 13:11 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
28.11.2014. 14:50 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
30.5.2014. 15:52 Privremeno zaustavljanje trgovanja hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili finansijski izvještaj za 2013. godinu
11.2.2013. 15:23 Društvo za upravljanje PREF-om RS i IRB Republike Srpske - Prodaja akcija 3 emitenta
20.6.2012. 13:56 IRB RS a.d. Banja Luka i Društvo za upravljanje PREF-om RS – Aukcija za paket akcija 77 preduzeća
16.12.2011. 14:07 Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka - Prodaja akcija na redovnom trgovanju 168 emitenata
1 2 

Ukratko

Ključ ŠIK a.d. Čajniče - u likvidaciji
Oznaka HOV: KSIK-R-A
ISIN: BA100KSIKRA4
CFI: ESVUFR
RIC: KSIK.BJ
FIGI: BBG000QYB9M0
Posljednja cijena: 0,14 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 31.8.2004. 0:00:00
Status: Suspended
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Zaključena likvidacija