Objave

25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
16.9.2020. 08:33 Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
16.9.2020. 08:31 Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
16.9.2020. 08:30 Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Revizorski izvještaj za 2017. godinu
15.1.2020. 13:01 Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Mišljenje revizora za finansijski izvještaj za 2018. godinu
15.1.2020. 13:01 Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Mišljenje revizora za finansijski izvještaj za 2017. godinu
29.5.2018. 08:39 Novi segmenti na slobodnom tržištu
30.4.2018. 14:22 Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Mišljenje revizora za finansijski izvještaj za 2016. godinu
30.4.2018. 14:22 Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Bilans stanja i uspjeha za 2017. godinu
1.12.2017. 13:02 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.6.2017. 13:07 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
13.3.2017. 13:11 Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Finansijski izvještaj za 2016. godinu
1.12.2016. 13:13 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
31.5.2016. 15:32 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.4.2016. 14:56 Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Finansijski izvještaj za 2015. godinu
1 2 3 

Ukratko

Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko
Oznaka HOV: BAB9-R-A
ISIN: BA100BAB9RA0
CFI: ESVUFR
RIC: BAB9.BJ
FIGI: BBG000RR3WW1
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju