Podaci o emitentu

Adresa CIGLANA 23
76101
Telefon 049 216 044
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 59 0 59 6,98 0,00 6,98
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 93,02 0,00 93,02
UKUPNO 60 0 60 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BABIĆ NIKO 93,01596993,015969
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 4,5627834,562783
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 1,4155381,415538
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 0,4245980,424598
MARIČIĆ DRAGO 0,0308000,030800
LUKIĆ RANKO 0,0292290,029229
PLAKALOVIĆ SRPKO 0,0264000,026400
TOŠIĆ BORO 0,0260860,026086
GAVRIĆ ŽIVKO 0,0260860,026086
RISTIĆ ANGELINA 0,0260860,026086
SIMIKIĆ VASILIJE 0,0260860,026086

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata