Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji


3.8.2022. 13:08 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
1.3.2022. 08:06 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2021. godinu
2.8.2021. 15:34 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
4.6.2021. 08:18 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
4.3.2021. 13:19 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2020. godinu
13.8.2020. 13:09 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2019. godinu
4.8.2020. 14:29 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu
2.3.2020. 15:33 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
9.8.2019. 13:28 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
3.6.2019. 14:51 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
11.3.2019. 13:17 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
13.8.2018. 08:24 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu
28.2.2018. 13:05 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2017. godinu
28.7.2017. 13:47 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu
1.3.2017. 08:11 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2016. godinu
1 2 3 

Revizorski izvještaji


5.5.2022. 14:19 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2021. godinu
28.4.2021. 15:05 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2020. godinu
30.4.2020. 14:24 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2019. godinu
26.3.2019. 09:01 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
30.4.2018. 14:53 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2017. godinu
12.5.2017. 15:26 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2016. godinu
4.5.2016. 08:13 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2015. godinu
30.4.2015. 15:07 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2014. godinu
29.4.2014. 13:03 Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Pale - Revizorski izvještaj za 2013. godinu
30.5.2013. 08:56 Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Pale - Revizorski izvještaj za 2012. godinu - ispravka
17.5.2013. 13:11 Jahorina osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Pale - Revizorski izvještaj za 2012. godinu
18.4.2012. 13:01 Jahorina osiguranje a.d. Pale - Revizorski izvještaj za 2011. godinu
2.6.2011. 13:26 Jahorina osiguranje a.d. I. Sarajevo - Revizorski izvještaj za 2010. godinu
29.12.2010. 15:42 Jahorina osiguranje a.d. Pale - Poseban revizorski izvještaj na dan 30.09.2010.
14.5.2010. 13:17 Jahorina osiguranje a.d. Pale - Revizorski izvještaj za 2009. godinu
1 2 

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.