Podaci o emitentu

Adresa SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 1
89240 GACKO
Telefon / Faks 059 463 147/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 116 0 116 20,00 0,00 20,00
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 119 0 119 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA GACKO 64,99932264,999322
PREF AD BANJA LUKA 9,9999959,999995
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000115,000011
SUPIĆ RADOVAN 0,5775760,577576
RADMILOVIĆ RADOMIR 0,5592380,559238
GOVEDARICA MILIMIR 0,4996520,499652
GOJKOVIĆ VELIMIR 0,4675730,467573
ŠUPIĆ MILAN 0,4492350,449235
KRSTOJEVIĆ RATKO 0,4492350,449235
CRNOGORAC MLADEN 0,4492350,449235

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Lučić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragoljub Milošević predsjednik
Aleksandar Ćeranić član
Vladimir Crnogorac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata