Podaci o emitentu

Adresa Solunskih dobrovoljaca 1
Telefon + 387 59 471 147
Web
Email vodogacko@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 21.9.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 105 0 105 16,49 0,00 16,49
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 18,51 0,00 18,51
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 107 0 107 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.9.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA GACKO 64,99932264,999322
JOKIĆ RADOMIR 18,50755018,507550
SUPIĆ RADOVAN 0,5775760,577576
RADMILOVIĆ RADOMIR 0,5592380,559238
GOVEDARICA MILIMIR 0,4996520,499652
CRNOGORAC MLADEN 0,4492350,449235
KOPRIVICA PREDRAG 0,4354680,435468
BLAGOJE ZLATAN 0,4217270,421727
GOVEDARICA JOVAN 0,4217270,421727
TEPAVČEVIĆ MILAN 0,3667130,366713

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nataša Andrić v.d. direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Piljević predsjednik
Radivoje Supić zamjenik predsjednika
Mirko Damjanac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata