Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji


31.7.2023. 14:07 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
29.5.2023. 13:01 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
3.5.2023. 14:48 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine
23.2.2023. 14:09 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
9.11.2022. 09:21 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
1.8.2022. 14:06 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
3.5.2022. 15:17 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2022. godine
26.4.2022. 14:07 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Izvještaj revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2021. godinu
26.4.2022. 14:06 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2021. godinu
10.3.2022. 14:24 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2021. godinu
1.11.2021. 14:06 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2021. godine
30.9.2021. 13:27 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu - ispravka
22.9.2021. 13:06 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Izvještaj revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020. godinu
3.8.2021. 13:18 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
3.6.2021. 14:23 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
1 2 3 4 5 

Revizorski izvještaji


Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.