Podaci o emitentu

Adresa VIDOVDANSKA 39
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 218 310/051 218 311
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 129 14 143 13,72 2,84 16,56
5%-10% 2 0 2 13,50 0,00 13,50
10%-25% 2 0 2 44,13 0,00 44,13
> 25% 1 0 1 25,81 0,00 25,81
UKUPNO 134 14 148 97,16 2,84 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KARALIĆ RADIVOJ 25,80780025,820306
NOVA OPREMA DOO BANJA LUKA 24,87865824,890714
IVANKOVIĆ MARIO 19,25481019,264140
JEREMIĆ SMILJKA 7,7593257,763085
PAJIĆ DARKO 5,7414985,744280
ZRNIĆ BOJAN 3,6835293,685314
ZRNIĆ ŽARKO 3,5069063,508605
TOMIČIĆ DAVOR 1,2472371,247841
ALIJAGIĆ MIRSAD 1,0852491,085775
MARTINOVIĆ JANJA 0,5993190,599609

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće  je osnovano 1983. godine. Bavi se proizvodno - trgovačkom djelatnošću. U 2005. godini ostvaren je pozitivan finansijski rezultat.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Saša Kondić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Saša Kondić predsjednik
Danijel Karalić član
Radivoj Karalić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata