Izvještaj o rezultatima aukcije 62. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 06.09.2023.
Broj ponuđenih obveznica 130.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice 20% godišnje
Kuponska kamata 6,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 130.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 6,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 130.000.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 143.170.000,80
Datum uplate / registracije 08.09.2023.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O43
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,02% / kamata 5,99%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 6,00%Prečice: RSRP , RSBD-O43