Izvještaj o rezultatima aukcije 54. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 21.12.2022.
Broj ponuđenih obveznica 30.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 5,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 30.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 97,86%
Efektivna kamatna stopa 5,50%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 29.358.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 38.288.180,00
Datum uplate / registracije 23.12.2022.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O35
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 101,00% / kamata 4,77%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 91,80% / kamata 7,00%Prečice: RSRP , RSBD-O35