Izvještaj o rezultatima aukcije 53. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 14.12. i 15.12.2022.
Broj ponuđenih obveznica 20.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 10
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 6,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 18.313
Uspješnost emisije 91,57%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 6,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 18.313.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 18.314.477,40
Datum uplate / registracije 16.12.2022.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O34
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,03% / kamata 6,00%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 6,00%Prečice: RSRP , RSBD-O34