Izvještaj o rezultatima 76. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 22.11.2022.
Planirani iznos emisije 30.000.000
Ostvareni iznos emisije 51.422.170,80
Datum uplate 23.11.2022.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 56.429.462,40
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 51.422.170,80
Oznaka trezorskog zapisa RS22-T06
ISIN BA10RS22T069
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,4205 / kamata 1,1819%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,0282 / kamata 1,9899%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,2706 / kamata 1,4899%
Datum dospijeća 22.05.2023.Prečice: RSRP