Izvještaj o rezultatima aukcije 51. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 14.09.2022.
Broj ponuđenih obveznica 50.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 7
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 5,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 50.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 5,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 50.000.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 75.186.610,00
Datum uplate / registracije 16.09.2022.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O32
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 102,00% / kamata 4,66%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 95,00% / kamata 5,89%Prečice: RSRP , RSBD-O32