Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje-Aukcija za paket akcija