Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNjICI" a.d. Trebinje

Objave

27.5.2024. 09:12 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Konsolidovani Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2024. godine
24.5.2024. 13:07 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Note uz finansijski izvještaj za 2023. godinu
15.5.2024. 13:23 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2024. godine
11.4.2024. 09:09 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Zapisnik sa 3. Skupštine akcionara
5.4.2024. 13:44 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - odluke 3. vanredne Skupštine akcionara
29.3.2024. 13:01 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Konsolidovani Finansijski izvještaj za 2023. godinu
28.3.2024. 13:02 DUIF Kristal Invest a.d. - Obavještenje o sticanju akcija Hidroelektrana na Trebišnjici a.d. Trebinje
14.3.2024. 09:29 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara
11.3.2024. 13:54 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - odluke 2. vanredne Skupštine akcionara
6.3.2024. 09:07 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Zapisnik sa 2. vanredne Skupštine akcionara
1.3.2024. 08:01 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Finansijski izvještaj za 2023. godinu
20.2.2024. 13:15 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - prijedlozi odluka 2. vanredne Skupštine akcionara
15.2.2024. 13:02 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara
18.1.2024. 13:03 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Zapisnik sa 1. vanredne Skupštine akcionara
12.1.2024. 13:46 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - odluke 1. vanredne Skupštine akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ... 

Ukratko

Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje-Aukcija za paket akcija
Oznaka HOV: HETR-L1
ISIN:
CFI: ESVUFR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Suspended