Komercijalna banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 17. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Komercijalna banka a.d. Banja Luka

Komercijalna banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 17. vanredne Skupštine akcionara


Prilog:
Prečice: KMCB