Adapter a.d. Brod - u stečaju - Trajno isključenje akcija sa slobodnog tržišta

Adapter a.d. Brod - u stečaju - Trajno isključenje akcija sa slobodnog tržišta 


Prilog:
Prečice: ADAP