Bosna trgovina a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"BOSNA-TRGOVINA" a.d. BANJA LUKA
Za trgovinu i usluge
Kralja Petra I Karađorđevića 97
Banja Luka
Broj: 50-21.
Dana, 3.11.2021. godine
Upravni odbor

Na osnovu člana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik" RS broj 127/08, 58/09, 100/011, te člana 50. Statuta "Bosna- Trgovina" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva

POZIVA

20. (dvadesetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Bosna - Trgovina", a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 10.12.2021. godine (petak) u sjedištu Društva u Banjoj Luci, sa početkom u 13 časova, i utvrđuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Bosna - Trgovina", a.d. Banja Luka,
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji će ovjeriti Zapisnik,
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 19. redovne sjednice Skupštine akcionara od 28.8.2020. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Bosna - Trgovina", a.d. Banja Luka za 2020. godinu
- finansijskih izvještaja "Bosna - Trgovina" a.d. Banja Luka za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za poslovnu 2020. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora "Bosna - Trgovina" a.d. Banja Luka za 2020. godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za poslovnu 2021. godinu.

Pozivaju se svi akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici, da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartije od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 30.11.2021. godine.
U slučaju neodržavanja sjednice Skupštine akcionara, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana 10.12.2021. u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice Skupštine akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 9 do 13 sati u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 97.
Sazivanje Skupštine akcionara objaviće se u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisnim novinama".


Upravni odbor

 Prečice: BSNT