Snabdjevač a.d. Prijedor - Uvrštenje akcija SNBD-R-A na segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem

Snabdjevač a.d. Prijedor - Uvrštenje akcija SNBD-R-A na segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem


Prilog:
Prečice: SNBD