Komunalne usluge a.d. Prijedor saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalne usluge a.d. Prijedor

KOMUNALNE USLUGE AD PRIJEDOR
Broj: 3715 -2 /21
Datum: 12.10.2021.

Na osnovu člana 7. tačka a.) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni Glasnik RS " br. 75/04 i 78/11), člana 304.stav 1.tačka g), člana 267. Zakona o privrednim društvima (,,Službeni Glasnik RS" br.127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019), člana 45.stav 1. tačka 4, člana 18. Statuta „Komunale usluge" AD Prijedor, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 12.10.2021.godine :

SAZIVA
XVIII PO REDU REDOVNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sjednica Skupštine akcionara »Komunalne usluge« AD Prijedor će se održati dana 17.11.2021. godine u 12.00 časova u upravnoj zgradi Društva Ulica Kozarska broj 87. Prijedor.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje (tri člana)
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII-e redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 04.09. 2020. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju za 2020. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisne revizorske kuće za reviziju Finansijskog izvještaja za 2020. Godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora u poslovnoj 2020/2021. godini,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020.godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za tekuću 2021. godinu

NADZORNI ODBOR

 

 


Prilog:
Odluka o sazivu skupstine .doc   53 KB - Latinica

Prečice: KUPR