Komercijalna banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 15. Skupštine akcionara

Izvor:  Komercijalna banka a.d. Banja Luka

Komercijalna banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 15. Skupštine akcionara


Prilog:
Prečice: KMCB