Brčko - gas osiguranje d.d. Brčko - Povećanje broja akcija

Broj akcija se povećava za 800 akcija nominalne vrijednosti 1.000 KM. Nakon povećanja ukupan broj akcija je povećan sa 6.200 na 7.000 akcija nominalne vrijednosti 1.000 KM.

Centralni registar je stavio zabranu prava raspolaganja akcijama iz 6. emisije i zabrana će trajati sve dok emitent ne objavi prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na berzu.


Prilog:
BGO9_Povecanje broja akcija.docx   256 KB - Latinica

Prečice: BGO9