Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Ispravka saziva 5. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NADZORNI ODBOR
Broj: NO-246-03-23-1/23
Datum: 13.03.2023. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), članova 268, 272, 277. stav 1. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, te članova 2, 14. i 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" - MP ad Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a u vezi Odluke Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO-246-03-22/23 od 08.03.2023. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje je po posebnom postupku, putem telefonskog izjašnjavanja svih članova Nadzornog odbora, dana 13.03.2023. godine, donosi

Izmjenu u tekstu

SAZIVA
za V (petu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

zbog tehničke greške, na način da se u čitavom tekstu Saziva datum „24.03.2023. godine" mjenja datumom „31.03.2023. godine", datum „31.03.2023. godine" mjenja datumom „07.04.2023. godine" i datum „14.03.2023. godine" mjenja datumom „21.03.2023. godine".

Ostali dio teksta Saziva za V (petu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje objavljenog u dnevnim novimama „Glas Srpske i „Nezavisne novine" dana 10.03.2023. godine ostaje nepromjenjen.

 

Nadzorni odbor

 Prečice: HETR