Swisslion industrija alata a.d. Trebinje saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA a.d. TREBINJE
Broj: 1147/2022
Trebinje, 25.10.2022. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, člana 33. stav 1. tačka 14. Statuta Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje

POZIV

za XX sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje (redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara).
XX Sjednica Skupštine akcionara a.d. održaće se na dan 25.11.2022. godine /petak/ u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20 u Sali za sastanke sa početkom u 15 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
b) Komisije za glasanje;
c) Ovjerivača zapisnika
d) Zapisničara i brojača glasova
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara (Izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine)
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu (Izvjestilac: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu (Izvjestilac: Mirjana Šinik)
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu (Izvjestilac: Generalni direktor)
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2021. godinu (Izvjestilac: Šef računovodstva)
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti / pokriću gubitaka
8. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu
9. Potvrđivanje (verifikacija) članova Upravnog odbora

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 02.12.2022. godine (petak), u 10.00 časova u istim prostorijama.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na internet stranici: www.iat-tools.com


Generalni direktor SL IAT
Jovanka Uljarević

 Prečice: IATR