Gradip a.d. Prnjavor - prelazak u d.o.o. - Trajno isključenje akcija sa slobodnog tržišta

Gradip a.d. Prnjavor - prelazak u d.o.o. - Trajno isključenje akcija sa slobodnog tržišta 


Prilog:
Prečice: GRDP