Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 14.06.2022. godine

Prema Konačnom izvještaju o multilateralnoj kompenzaciji koja je sprovedena 14.06.2022. godine ukupno je kompenzovano 10.545.535 KM obaveza i potraživanja.

Obaveze i potraživanja kompenzovalo je 366 učesnika.

Učesnici će na registrovane adrese elektronske pošte dobiti konačne izvještaje o kompenzaciji. 

U prilogu se nalazi spisak učesnika koji su 14.06.2022. godine kompenzovali svoje obaveze prema Konačnom izvještaju za obaveznu multilateralnu kompenzaciju.

 

-


Prilog: