Slobodno tržište

Prikaži

Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
Najbolji
kupovni
Najbolji
prodajni
Segment
ADAP-R-AAdapter a.d. Brod - u stečaju12.9.2006.0,4240,4240,00   HoV u stečajnom ili likvidacionom postupku
AERD-R-AAerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka21.9.2021.0,3490,3490,000,2010,349 Akcije
AGKM-R-AAgrokombinat a.d. Rogatica - u stečaju27.6.2011.0,060,060,00   HoV u stečajnom ili likvidacionom postupku
AGKR-R-AAgrokrajina a.d. Banja Luka25.2.2019.0,290,290,00 0,29 Kašnjenje sa finansijskim izvještavanjem
AGRH-R-AAgrohercegovina a.d. Nevesinje5.8.2013.0,160,160,00   Akcije
AGRK-R-AAgrokoop a.d. Trebinje - u stečaju7.11.2011.0,4530,4530,00   HoV u stečajnom ili likvidacionom postupku
AGRP-R-AAgroprom a.d. Zvornik - u stečaju29.6.2004.0,100,100,00   HoV u stečajnom ili likvidacionom postupku
ALUM-R-AAlumina a.d. Kneževo14.10.2021.0,00010,00010,000,00020,0001 Kašnjenje sa finansijskim izvještavanjem
ANGR-R-AAngrocentar a.d. Jezero5.7.2018.0,00010,00010,00   Kašnjenje sa finansijskim izvještavanjem
APBL-R-BAutoprevoz a.d. Banja Luka18.10.2021.0,080,080,000,080,235 Akcije
APKD-R-AAutoprevoz Kozarska Dubica a.d. Kozarska Dubica - u stečaju11.11.2013.0,010,010,00   HoV u stečajnom ili likvidacionom postupku
APVG-R-A15. april a.d. Višegrad       Akcije
ASZV-R-AAs a.d. Zvornik - u likvidaciji9.12.2016.0,150,150,00   Kašnjenje sa finansijskim izvještavanjem
ATFR-O-BAtlantik BB d.o.o. Banja Luka - obveznice 2. emisija       Obveznice
ATLS-R-AAtlantis a.d. Banja Luka8.10.2021.0,570,570,000,57  Akcije
ATSC-R-AAutoservis centar a.d. Banja Luka8.4.2021.0,010,010,00 0,01 Kašnjenje sa finansijskim izvještavanjem
ATSR-R-AAutoservis a.d. Šamac11.12.2013.0,150,150,00   Kašnjenje sa finansijskim izvještavanjem
AURO-P-AOsiguranje Aura a.d. Banja Luka31.8.2021.108,00108,000,00   Akcije
AURO-R-AOsiguranje Aura a.d. Banja Luka       Akcije
AUTK-R-AAutokomerc a.d. Doboj6.8.2018.0,200,200,00   Akcije
12345678910...

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.