Dostavljanje informacija BL berzi putem e-mail-a

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je donijela novi Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude (Sl. Glasnik RS 89/07, 60/12, 50/14).

Emitenti koji ispunjavaju uslove koji su navedeni u Pravilniku su obavezni da sastavljaju i objavljuju sljedeće izvještaje:

 1. godišnji finansijski izvještaj,
 2. polugodišnji finansijski izvještaj,
 3. konsolidovani finansijski izvještaj,
 4. izvještaj o poslovanju,
 5. revizorski izvještaj (ili mišljenje nadzornog organa o godišnjem finansijskom izvještaju za preduzeća koja nisu obavezna da sastavljaju revizorke izvještaje),
 6. izvještaj o značajnim događajima i radnjama koje utiču na poslovanje emitenta.

U skladu sa Pravilnikom emitentima je ostavljena mogućnost da finansijske i revizorske izvještaje objavljuju na internet stranici Banjalučke berze. Pored toga emitenti imaju mogućnost da na internet stranicama Banjalučke berze objavljuju izvještaje o značajnim događajima i radnjama koje utiču na poslovanje emitenta.

S tim u vezi, Banjalučka berza obavještava emitente na koji način mogu da objavljuju navedene izvještaje na internet stranicama Banjalučke berze:

Godišnji, polugodišnji i kvartalni finansijski izvještaj

Da bi se na internet stranici Banjalučke berze objavili godišnji, polugodišnji i kvartalni finansijski izvještaji potrebno je popuniti i dostaviti Excel obrasce Banjalučke berze (link).

Banjalučka berza će provjeriti vjerodostojnost dostavljenih izvještaja i objaviti ih na internet stranici Banjalučke berze.

Isti obrazac se koristi za popunjavanje izvještaja za sve periode s tim da se u Osnovnim podacima u obrascu unosi period za koji se izvještaj popunjava. 

Prilozi:

Revizorski izvještaj

Da bi se na internet stranici Banjalučke berze objavio revizorski finansijski izvještaj potrebno je:

 1. Banjalučkoj berzi elektronskim putem dostaviti revizorski izvještaj.
 2. Ukoliko se izvještaj dostavlja putem e-maila, potrebno je istovremeno dostaviti popratni dopis na kojem je napisano kada je i sa kojeg e-mail dostavljen revizorski izvještaj i dostaviti na fax Banjalučkoj berzi (051/326-056). Ukoliko se izvještaj dostavlja na CD-u, popratni dopis se dostavlja istovremeno kada se dostavlja i CD.

Izvještaji o značajnim događajima i radnjama koje utiču na poslovanje emitenta

Da bi se na internet stranici Banjalučke berze objavio izvještaj o značajnim događajima i radnjama koje utiču na poslovanje emitenta potrebno je:

 1. Banjalučkoj berzi elektronskim putem dostaviti popunjen obrazac za izvještaje o značajnim događajima i radnjama koje utiču na poslovanje (I-ZDR_latinična verzija).

Prilog:

Način dostavljanja navedenih izvještaja elektronskim putem

Navedene izvještaje je moguće dostavili berzi elektronski putem na jedan od sljedeća dva načina:

 • na ovlaštene e-mailove Banjalučke berze:
  1. adrijana.cvijetic@blberza.com;
  2. office@blberza.com;

   uz obavezu da se navede ime i prezime ovlaštene osobe koja šalje e-mail, kao i kontakt telefon ovlaštene osobe.
 • lično ili poštom na CD-u

Emitent je obavezan da narednog dana od dana dostavljanja izvještaja Banjalučkoj berzi provjeri da li je isti objavljen, te ukoliko nije objavljen da na kontakt telefone Banjalučke berze (051/326-053) provjeri razlog neobjavljivanja izvještaja.