Podaci o krivoj prinosa

 

Kriva prinosa dužničkih hartija od vrijednosti Republike Srpske
Skraćeni naziv: YCRS
Opis: Odnos prinosa i roka do dospijeća dužničkih hartija od vrijednosti Republike Srpske
Datum početka računanja: 11.05.2011.
Sastav: Dužničke hartije od vrijednosti Republike Srpske čija je nominalna vrijednost veća od 5 miliona KM
Metodologija za formiranje, računanje i objavljivanje krive prinosa: PDF
Pitanja u vezi krive prinosa: nemanja.bodroza@blberza.com
Revizija medodologije: 2.6.2017 - Primjena nove metodologije za procjenu krive prinosa dužničkih hartija od vrijednosti. Stara metodologija je na linku PDF.
Prikaz krive prinosa kroz vrijeme Kriva prinosa prikazana kroz vrijeme je na sljedećem linku.

Parametri

Izaberite dan trgovanja

β0 = 0,122641, β1 = -0,122641, β2 = 16,965862, β3 = -8,102035, τ1 = 2,936779, τ2 = 5,620492

Graf

Procijenjeni prinos

Dospijeće
(godine)
Prinos
(%)
1/120,1785
3/120,5126
6/120,9605
11,6874
22,6103
43,1557
62,9049
82,4179
101,9238
121,5022
151,0341