Podaci o krivoj prinosa

 

Kriva prinosa dužničkih hartija od vrijednosti Republike Srpske
Skraćeni naziv: YCRS
Opis: Odnos prinosa i roka do dospijeća dužničkih hartija od vrijednosti Republike Srpske
Datum početka računanja: 11.05.2011.
Sastav: Dužničke hartije od vrijednosti Republike Srpske čija je nominalna vrijednost veća od 5 miliona KM
Metodologija za formiranje, računanje i objavljivanje krive prinosa: PDF
Pitanja u vezi krive prinosa: nemanja.bodroza@blberza.com
Revizija medodologije: 2.6.2017 - Primjena nove metodologije za procjenu krive prinosa dužničkih hartija od vrijednosti. Stara metodologija je na linku PDF.
Prikaz krive prinosa kroz vrijeme Kriva prinosa prikazana kroz vrijeme je na sljedećem linku.

Parametri

Izaberite dan trgovanja

β0 = 3,211099, β1 = -2,470655, β2 = -5,912294, β3 = 0,666644, τ1 = 1,123769, τ2 = 3,985688

Graf

Procijenjeni prinos

Dospijeće
(godine)
Prinos
(%)
1/120,6280
3/120,4482
6/120,2722
10,1588
20,4133
41,2676
61,8735
82,2372
102,4598
122,6039
152,7406