NAPOMENA: Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona.

Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
Najbolji
kupovni
Najbolji
prodajni
Prinos
AURS-O-AMKD Auris a.d. Banja Luka       
BLKI-O-BGrad Banja Luka - obveznice 2. emisija16.4.2018.104,00104,000,00  2,67%
BLKI-O-CGrad Banja Luka - obveznice 3. emisija30.11.2020.105,50105,500,00  2,84%
BOSK-O-ABoska RK a.d. Banja Luka - obveznice       
CRRF-O-BMKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 2. emisija14.8.2019.101,50101,500,00100,00104,003,58%
CRRF-O-CMKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 3. emisija23.3.2021.100,13100,130,0098,08102,005,70%
CRRF-O-DMKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 4. emisija24.6.2020.100,61100,610,00  5,13%
CRRF-O-EMKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 5. emisija       
CRRF-O-FMKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 6. emisija       
INSR-O-AOpština Istočno Novo Sarajevo       
KDRF-O-AOpština Kozarska Dubica       
KLPL-O-AKaldera Company d.o.o. Laktaši 29.11.2012.97,2897,280,00  6,60%
KMRZ-O-AKomunalac a.d. Kozarska Dubica - obveznice       
KMSR-O-AKP Komunalac a.d. Srbac - obveznice       
KPKV-O-AJKP Komvod a.d. Brod - obveznice       
KSFO-O-AOpština Kostajnica - prva emisija       
KSIN-O-AOpština Kostajnica - druga emisija       
MKPR-O-AMKD Privrednik d.o.o. Bijeljina       
NGRD-O-AOpština Novi Grad       
NOVB-O-GNova Banka a.d. Banja Luka - obveznice 7. emisija       
12345

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

BIRS ORS ERS10

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.