Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
VALJEVAC ROMEOELMTElmont a.d. Banja Luka21,63907720.1.2022.
VALJEVAC ROMEOHDMTHidromontaža a.d. Banja Luka23,97847720.1.2022.
VALJEVAC ROMEOUSLDUslužne djelatnosti a.d. Banja Luka31,41800520.1.2022.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.