Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
SOFTIĆ DŽENISDESTHemijska industrija Destilacija a.d. Teslić0,30106719.1.2023.
SOFTIĆ DŽENISKDVODunav osiguranje a.d. Banja Luka1,12246019.1.2023.
SOFTIĆ DŽENISPIBBNaša Banka a.d. Bijeljina2,13985219.1.2023.
SOFTIĆ DŽENISPPMDPrvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka2,03700019.1.2023.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.