Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
PILINDAVIĆ VLADIMIRDSTCDistributivni centar a.d. Bijeljina0,59308019.5.2022.
PILINDAVIĆ VLADIMIRLJUBRudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor0,27805319.5.2022.
PILINDAVIĆ VLADIMIRMETLMetal a.d. Gradiška0,78027619.5.2022.
PILINDAVIĆ VLADIMIRROPTRomanijaputevi a.d. Sokolac0,04457819.5.2022.
PILINDAVIĆ VLADIMIRUNCMUnicep company a.d. Banja Luka1,30312019.5.2022.
PILINDAVIĆ VLADIMIRUNTRUnicep trade a.d. Banja Luka0,20223419.5.2022.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.