Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
BOBAR AUTOSEMBERIJA DOO BIJELJINABBRBBobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju7,09764818.4.2024.
BOBAR AUTOSEMBERIJA DOO BIJELJINAELVAElvaco a.d. Bijeljina - u stečaju39,04325118.4.2024.
BOBAR AUTOSEMBERIJA DOO BIJELJINAPROGProgres a.d. Bijeljina9,20126018.4.2024.
BOBAR AUTOSEMBERIJA DOO BIJELJINAUNZLUniverzal a.d. Bijeljina9,36049918.4.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.