Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
ALIBABIĆ PLAMENAFSTHFabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u stečaju2,93604718.4.2024.
ALIBABIĆ PLAMENAIZENIstraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo1,39069618.4.2024.
ALIBABIĆ PLAMENAKOMFKP Komunalac a.d. Foča0,28263418.4.2024.
ALIBABIĆ PLAMENASTORStočar a.d. Banja Luka4,17182218.4.2024.
ALIBABIĆ PLAMENATPPDToplana a.d. Prijedor0,07931418.4.2024.
ALIBABIĆ PLAMENAVKIFPVIK Izvor a.d. Foča0,35034218.4.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.